Photo_Ste_CropCadre.jpg

Hallo. Ech sinn d’Stéphanie. Säitdeem ech zwee Kanner hunn, huet sech berufflech sou Munches geännert. Ech hunn vun 2009-2017 vollzäit als Spillschoulsjoffer an Educatrice an der Waldorfschoul geschafft. A Moment bidden ech just nach Mëttwochs Moies de Spillgrupp un an schaffen parallel vun doheem aus. Säit ech Mamm ginn sinn, ass nieft der Waldorfpädagogik eng nei Dier opgaangen. Ech hunn mech ëmmer méi fir déi Themen Schwangerschaft, Gebuert an Elterenzäit interesséiert bis ech op eemol no an no Ausbildungen an Formatiounen an deenen Beräicher gemaach hunn.

 

Säit 2017 schaffen ech als Beroderin an Doula an begleeden zukünfteg Elteren an och Familljen op hirem Wee. Meng Berodungen, Coursen an Workshoppe ginn an eng ganzheetlech, bindungs- an bedierfnisorientéiert Richtung. Ech selwer hunn immens gutt Erfarungen gemaach, sou dat ech et gären un interesséiert Elteren weider ginn. Ech sinn do fir d’Elteren z’encouragéieren an si op hirem Wee ze begleeden an ze stäerken.

Firwat den Numm "Haus um Sand"? Ier am September 2017 “Haus um Sand” gegrënnt ginn ass, hunn ech verzweiwelt no engem Numm gesicht. Näischt war gutt genuch bis ech eist Haus mam Stroossennumm kom-binéiert hunn. Sou ass “Haus um Sand” entstanen. Ganz einfach!